زیمنس

تست تابلو برق

تست تابلو برق

تست تابلو برق باید بر اساس مفاد بند ۸ نشریه شماره ی ۱۹۲۸ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مشخصات آزمون ها انجام شود. تابلو برق ها پس از نصب در کارخانه ها باید از 7 نظر مورد تست قرار بگیرند:

 1. زمینه های خواص الکتریک
 2. افزایش دما
 3. ایستادگی در برابر اتصال کوتاه
 4. پیوستگی مدارات حفاظتی
 5. فواصل هوایی و خزشی
 6. نحوه کار اجزای مکانیکی
 7. درجه حفاظت

2 روش تست تابلو برق:

 1. آزمایش معمول
  • ولتاژ ایمپالس
  • نامی
  • جریان اتصال کوتاه
  • میزان تحمل افزایش دما
  • تحمل افزایش جرقه زنی
 2. آزمایش پایه ای
  • کنترل عمومی
   • ضخامت رنگ
   • سالم بودن قفل درب ها
   • تنظیم فاصله درب
   • درجه حفاظت تابلو IP
   • رنگ شینه
   • کامل بودن پیچ و مهره ها
  • کنترل مکانیکی
   • درستی کارکرد کلید و اینترلاک های مکانیکی
   • کنترل عایق ها
   • پیوستگی سیستم اتصال زمین
   • حرکت روان و درست ارابه ها
   • کشوها و سایر مکانیزهام متحرک
   • کارکرد سکسیونرهای کشوها
  • کنترل الکتریکی
   • ولتاژ و جریان نامی
   • ولتاژ تغذیه مدار فرمان
   • جریان اتصال کوتاه
   • صحت و کیفیت اجرای مدار حفاظت
   • کارکرد الکتریکی کلیه کلیدهای اصلی
   • آزمایش فرکانس قدرت برای مدار قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *