بیمتال اشنایدر

بیمتال اشنایدر

بیمتال اشنایدر بی متال اشنایدر یا رله‌های حفاظتی که به آن‌ها رله اضافه بار دو فلزی، رله حرارتی یا رله می‌گویند، دارای سه تیغه در داخل ه...

ادامه مطلب