کاتالوگ محصولات زیمنس و اشنایدر را برای انتخاب مناسب تر در نظر گرفته شده است. در زمان انتخاب محصولات دو پارامتر را در نظر بگیرید:

 1. پارامتر های مربوط به شرایط الکتریکی:
  • تعیین ولتاژ نامی مورد نیاز
   • جریان نامی
    • سطح ایزولاسیون یا سطح عایقی تجهیزات پست
     • امپدانس درصد ترانس
      • تعیین جریان اتصال کوتاه
       • فرکانس نامی
        • نحوه قرارگیری فازها در پست
 2. پارامتر های مربوط به شرایط محیطی:
  • حداقل و حداکثر درجه حرارت
   • ارتفاع از سطح دریا
    • سرعت باد
     • ضخامت یخ
      • میزان بارش باران و رطوبت
       • رخدادهای طبیعی همانند زلزله، صاعقه